Aham Khabrain
Har Khabr - Bar Waqt

KARACHI MEIN PHAL KI KEMATAIN ASMAN SE BATAY KARNE LAGI

27

MUNAFA KHOORO KI MAN MANIA JARI JAWAZ MANDI SE MEHNGA PHAL FAROKHT KIYA JANE LAGA
MARKIT RATE 90 RUPAY KHURBANI JAB K 160 RUPAY FAROKHT HO RAE HAI
AISE HE TAMAAM PHALO PAR LOOT MAR MACHA RAKHI HAI.

Comments are closed.