Aham Khabrain
Har Khabr - Bar Waqt

HASSAN NAWAZ KI AAJ JIT K SAAM NE DOSRI PAISHE

19

WAZEER E AZAM K CHOTE SABZADE PANAMA CASE K PAPERS KI TEHQEQAT K LIYA AAJ JIT K SAAM NE DOSRI BAR PAISH HO GAY,.

Comments are closed.