Aham Khabrain
Har Khabr - Bar Waqt

TASADAM KI SORAT MEIN IDARO KA SATH DIEN GAY

18

PPP K CHAIRMAN BILAWAL BHUTTO KA KEHNA THA K TASADAM KI SORAT MEIN AIENI IDARO KA SATH DIEN GAY INKA KEHNA THA IDARE INKI QURBANIYO KI WAJA SE BANE HAIN TASADAM KI SORAT MEIN IDARO K HAQ MEIN HAIN OR NOON LEGUE K KHILAF MUZAMAT KARE GAY.

Comments are closed.