Aham Khabrain
Har Khabr - Bar Waqt

BHARAT NE SIKHO KO PAKISTAN ANE KI IJAZAT NAA DI

8

BHARTI HUKAM KI JANIB SE 70 SIKHO KO PAKISTAN ANE KI IJAZT NAA DI YAATRIYO KO LANE K LIYA SAMJOHTA  EXPRESS KO BHI WAPIS BHEJ DIA GAYA IN MEIN SE 14 YATRI WAGAH BORDER SE PAKISTAN AYE.

Comments are closed.