Aham Khabrain
Har Khabr - Bar Waqt

LOC PAR BHARTI JARIYAT

16

ISPR: LINE OF CONTROL TATTA PANI K ILAQY PAR BHARAT KI BILA ISHTIAL FIRING SE 2 SHEHRI SHAHEED OR 3 ZAKHMI HO GAY JAWABI KARWAI MEIN PAK FOUJ NE BHARTI CHOKIYAN TABHA KAR DI

Comments are closed.