Aham Khabrain
Har Khabr - Bar Waqt

NIHAL HASHMI KO PARTY SE NIKAL DIA GAYA

66

NIHAL HASHMI KI MUTNAZA TAQREER PAR NIHAL HASHMI KO PML (N ) SE NIKAL DIA GAYA.
RAJA ZAFAR UL HAQ KA KEHNA THA K NIHAL HASMI KI TAQREER MUTANAZA OR PARTY DISCIPLINE K KHILAF THI JIS KI BINA PAR INKO PARTY SE NIKAL DIA GAYA HAI.

Comments are closed.