Aham Khabrain
Har Khabr - Bar Waqt

KALSOOM NAWAZ KI AEHLIYAT JANCHNE WALA BENCH DOSRI BAR TEHLEEL

13

NA-120 KAY ZIMNI INTAKHABAT MEIN PML(N) KI UMEEDWAR BEGUM KALSOOM NAWAZ KAY.

KAGZAT NAMZADGI KI MANZORI KAY KHILAF DAIR DARKHWASTON KI SAMAT KARNE WALA 3 RUKNI.

BENCH DOSRI BAR TEHLEEL HO GAYA,JUSTICE SHAMAS MEHMOOD MIRZA NE BHI DARKHWAST KI SAMAT SAY MAZRAT KARLI.

ZARAYE KAY MUTABIQ LAHORE HIGH COURT KAY JUSTICE AMEEN UD DIN KHAN KI SARBARAHI MEIN 3 RUKNI BENCH.

NE CASE KI SAMAT KI,ADALTI KARVAE SHURU HOTE HE BENCH FAZIL RUKAN JUSTICE SHAMAS MEHMOOD MIRZA NE.

YE KHABAR ZAROOR PARHEN:


ISHTAL ANGEZ TAQAREER CASE MEIN BANI MQM ISTAHARI QARAAR


 

ZATI WAJUHAT KI BINA PAR CASE KI SAMAT SAY MAZRAT KARLI.

JIS PAR BENCH NE CASE CHIEF JUSTICE KO WAPIS BEHJWA DIYA SAMAT KAY LIYE NAYA BANCH TASHKIL DIYA JAY.

 

Comments are closed.