Aham Khabrain
Har Khabr - Bar Waqt

BHARTI FOUJ KI LOC PAR FIRING,KHATOON SAMAIT 4 SHEHRI ZAKHMI

12

TARJAMAN DAFTAR-E-KHARJA NAFEES ZAKARIA NE KAHA HAI KAY BHARTI FOUJ NE AIK BAR.

PHIR APNI RAWAETI HAT DHARMI KA MUZAHIRA KARTE HOWE RAWALCOT SECTOR PAR BILA ISHTAL.

FIRING KI HAI,JIS KAY NATIJE MEIN 4 SHEHRI ZAKHMI HO GAY HAIN.

ZARAYE KAY MUTABIQ DAFAT-E-KHARJA SAY JARI KARDA BAYAN MEIN NAFEES ZAKARIA KA KEHNA HAI.

BHARTI FOUJ KI FIRING SAY 1 KHATOON SAMAIT 4 SEHARI ZAKHMI HO GAY HAIN.

JINHE TIBBI AMDAD KAY LIYE QARIBI HOSPITAL MEIN MUNTAKIL KIYA GAYA HAI.

YE KHABAR ZAROOR PARHEN:


KARACHI MEIN KEHLON KAY FAROG KAY LIYE SINDH RANGERS KOSHA HAI


 

UNHO NE KAHA HAI KAY BHARTI FOUJ MUSALSAL BE GUNAH SHEHRIYON KO NISHANA BANA RAHI HAI.

BILA ISHTAL FIRING KI PUR ZOR MUZAMMAT KARTE HAIN,BHARTI RAWEYE KHITTE MEIN AMAN KAY LIYE NUQSAN DAH HAI.

Comments are closed.