Aham Khabrain
Har Khabr - Bar Waqt

PAK FAZAIA HAR KISAM KAY CHALLENGES SAY NIMAT NE KAY LIYE BHAR POR SALAHIYAT RAKHTI HAI

13

PAK FAZAIA HAR KISAM KAY CHALLENGES SAY NIMAT NE KAY LIYE BHAR POR SALAHIYAT RAKHTI HAI.

AIR CHIEF MARSHAL SOHAIL AMAN KA KEHNA HAI DEHSHAT GARI KI JANG MEIN PAK FAZAIA.

NE QURBANIYA DE OR QAYAM-E-AMAN KAY LIYE BHI PAK FAZAIA NE AHAM KARDAR ADA KAR RAHI HAI.

AIR CHIEF NE IN KHAYALAT KA IZHAR RISAL PUR CADETS KI PASSING OUT PRADE SAY HITAB KARTE HOWE KIYA.

INKA KEHNA THA PAKISTANI OR KUWAITI FAZAIA KAY DARMYAN TALUQAT KO.

YE KHABAR ZAROOR PARENT:


 MULK BHAR MEIN 8WE MUHARRAM KAY JALOSON MEIN SECURITY KAY SAKHT INTAZAMAT


 

MAZEED FAROG MILE GA OR WAQAT GUZR NE KAY SATH DONO MULMALIK.

KI FAZAIA MEIN TAWAN WASEE HOGA.

Comments are closed.