Aham Khabrain
Har Khabr - Bar Waqt

PPP NE HAMESHA KASHMIR KAY MAMLE KO UJAGAR KIYA HAI , WAZEER-E-ALAA SINDH

22

WAZEER-E-ALAA MURAD ALI SHAH KA KEHNA HAI KAY IMRAN KHAN JO CHAEIN.

KAR LEIN SINDH AWAM PPP KO SUPPORT KARTE HAIN IMRAN KHAN KO PORI.

IJAZAT HAI JITNE MARZI JALSAY KARNE HAIN KAR LO DARGAH KI ZAYARAT.

NASEEB NAA HONA YE IMRAN KHAN KI BAD NASEEBI HAI.

WAZEER-E-ALAA SINDH MURAD ALI SHAH NE MEDIA SAY GUFTUGU KARTE HOWE.

KAHA HAI KAY PPP NE HAMESHA KASHMIR KAY MAMLE KO UJAGAR KIYA HAI.

YE KHABAR ZAROOR PARHEN:


 JUSTICE EJAZ AFZAL NE QAIM MAQAM CHIEF JUSTICE KA HALAF UTHA LIYA


 

MASLA KASHMIR KO DEGAR HAKUMATON NE ITNA UJAGAR NAHI KIYA JITNA KARNA.

CHAEYE THA IMRAN KHAN SINDH MEIN AYE HAI KISI GAIR MULK MEIN NAHI AYE.

IMRAN KHAN NE SEHWAN MEIN JALSA KAR KAY MEHARBANI KI.

Comments are closed.